Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığı “Dış Ticaret Beklenti Anketi”ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ait ihracat beklenti endeksi, bir evvelki çeyreğe nazaran 9,2 puan artarak 105,3 düzeyinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 23,8 puan azalarak 102,3 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ikinci çeyreğine ait Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı.

Buna nazaran, ihracat beklenti endeksi, bu devirde bir evvelki çeyreğe nazaran 9,2 puan arttı. Yılın birinci çeyreğinde 96 olan endeks, ikinci çeyrekte 105,3 düzeyine çıktı. Endeks geçen yılın birebir devrine nazaran ise 16 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ait ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş seviyesi ve son 3 aydaki ihracat sipariş seviyesine yönelik değerlendirmeler artış istikametinde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ikinci çeyreğine ait ithalat beklenti endeksi ise geçen yılın son çeyreğine oranla ???????23,8 puan azalarak 102,3 düzeyinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın birebir periyoduna nazaran de 8,3 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ait ithalat ünite fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş seviyesi sorusuna yönelik değerlendirmeler azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş seviyesi sorusu ise artış istikametinde etkiledi.