İşsizlik oranı yüzde 10 oldu

İşsizlik oranı yüzde 10 oldu

TÜİK datalarına nazaran, işsizlik oranı %10 olurken, istihdam oranı %48,2 düzeyinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması Şubat ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan sarsıntı felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye vilayetlerinde yapılamamıştır. Bu vilayetlerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki hissesi %7,8’dir. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen vilayetler üzerinden Türkiye bazında varsayım verecek biçimde yüklendirme yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan süreksiz yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri kısmında sunulmuştur. Belirtilen vilayetlerde uygulama gerçekleştirilemediği için, zelzelenin tesiri göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen periyotta alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş devirlere ilişkin zelzele tesirinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %10,0 düzeyinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken bayanlarda %12,6 olarak iddia edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken bayanlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2 iken bayanlarda %36,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %19,2 oldu

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık azalış ile %19,2 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, bayanlarda ise %26,2 olarak kestirim edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat 2023

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 44,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti, Şubat 2021-Şubat 2023

Mevsim tesirinden arındırılmış atıl işgücü oranı %23,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 1,5 puanlık artış ile %23,4 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak varsayım edildi. – ERZİNCAN