Zelzele bölgesindeki 7 ilçede daha yargı müddetlerinin 1 Mayıs'a kadar durmasına karar verildi

Zelzele bölgesindeki 7 ilçede daha yargı müddetlerinin 1 Mayıs’a kadar durmasına karar verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki sarsıntılardan etkilenen kentlerde ilan edilen harikulâde hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan önlemlere ait kararnamede yapılan değişiklikle, Besni, Gölbaşı, Tut, İslahiye, Hassa, Kırıkhan, ve Türkoğlu ilçelerinde yargı müddetlerinin durması kararı 1 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Depremden etkilenen birtakım bölgelerde yargı alanındaki müddetlerin durmasına ait 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna nazaran, Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep’in İslahiye, Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs’a kadar yargı müddetlerinin durması kararlaştırıldı.

Yargı müddetlerinin zelzele bölgesindeki bütün vilayet ve ilçelerde 6 Nisan’a kadar durmasına karar verilmiş, bu karar kimi vilayet ve ilçeleri kapsayacak formda 1 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

1 Mayıs’a uzatılan durma kararı, dava açma, icra takibi başlatma, müracaat, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve vakit aşımı müddetleri, hak düşürücü mühletler ve zarurî idari müracaat müddetleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı yahut sona ermesine ait tüm mühletler, İdari Yargılama Yolu Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yöntem kararı içeren başka kanunlarda taraflar yahut ilgililer bakımından belirlenen mühletler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen mühletler ile arabuluculuk ve uzlaştırma heyetlerindeki müddetleri kapsayacak.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ait başka kanunlarda belirlenen mühletler ve bu kapsamda hakim yahut icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen müddetler, nafaka alacaklarına ait icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip süreçleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ait süreçler de tıpkı tarih aralığında duracak.