Yine yapılandırma vazifesine fazla mesai fiyatı

Yine yapılandırma vazifesine fazla mesai fiyatı

Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir Yönetimi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki süreçlerin vaktinde sonuçlandırılabilmesi hedefiyle ilgili ünitelerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi.

Gelir Yönetimi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Çalışanına Fazla Çalışma Fiyatı Ödenmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile 7440 sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Gelir Yönetimi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında yapılması öngörülen süreçlerin vaktinde sonuçlandırılabilmesi için ilgili ünitelerinde fazla çalışma yapmasına muhtaçlık duyulan Devlet Memurları Kanunu’na tabi işçiye, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma fiyatına ait yol ve temeller düzenlendi.

Buna nazaran, kelam konusu fiyat, 7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına gereksinim duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir yönetimi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Data İdaresi, Gelir İdaresi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında vazife yapan işçisi ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve süreçlerde görevlendirilen çalışana ödenecek.

Her bir çalışana fazla çalışma fiyatı ödenecek müddet ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nun (K) Cetveli’nde belirlenmiş fazla çalışma saat fiyatının (5,40 lira) 5 katı temel alınacak.

Bu Karar kararları, 1 Nisan-30 Eylül 2023 devri için uygulanacak.