'Yıllık işletme cetveli' uyarısı: Son gün 2 Mayıs

‘Yıllık işletme cetveli’ uyarısı: Son gün 2 Mayıs

Samsun Vilayet Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, işletmelerin her yıl doldurduğu ‘yıllık işletme cetvelleri’nde son tarihin 2 Mayıs olduğu hatırlatıldı.

Her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri ortasında bir evvelki yıla ilişkin yıllık ciro bilgisi, kapasite kullanım oranı bilgisi, çalışan sayısı, tüketilen güç, üretim formu, üretim bilgisi ve atık husus bilgilerini içeren yıllık işletme cetvellerinin eksiksiz bir biçimde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesine yüklenmesi gerektiği istikametinde ikazda bulunan Samsun Vilayet Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, 2 Mayıs 2023’e kadar giriş yapmayan işletmelere kanun gereği idari para cezası uygulanacağına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. unsuru mucibince Sanayi Sicil Evrakı sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri ortasında bir evvelki yıla ilişkin yıllık ciro bilgisi, kapasite kullanım oranı bilgisi, çalışan sayısı, tüketilen güç, üretim biçimi, üretim bilgisi ve atık unsur bilgilerini yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak bakanlık web sayfası sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Zorlayan sebeplerden ötürü yıllık işletme cetvelleri ile ilgili vilayet müdürlüğüne yapılan müracaatlarda sanayi sicil bilgi sistemine girişi vilayet müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan e-hizmetler kısmında yer alan ‘sanayi sicil bilgi sistemi’ ve buradan işletme ismine alınan şifre ile sisteme girilip gerisinden ‘işletme’ menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ‘belge no ile işletmemi getir’ yahut ‘kayıtlı işletmelerim’ menüsünden işletme çağırılarak yıllık işletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden ‘il müdürlüğüne gönder’ sekmesinin tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji Vilayet Müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin 5 bin 252,00 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2023 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an evvel yıllık işletme cetvellerinin girişleri yapılarak, internet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan’da sistemde yoğunluk olacağı ve mümkün sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan 2023’e, kelam konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihi sonuna kadar internet ortamında mühleti içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9. unsuru yeterince idari para cezası uygulanacaktır” denildi. – SAMSUN