Üsküdar Kaymakamlığından İBB'nin tahliye ve yıkım çalışmasına ait açıklama Açıklaması

Üsküdar Kaymakamlığından İBB’nin tahliye ve yıkım çalışmasına ait açıklama Açıklaması

Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tahliye ve yıkım çalışmalarına ait, “Yapı Kayıt Dokümanının tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, kelam konusu dokümanın iptali hakkında rastgele bir yargı kararı yahut idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yaptı.
Kaymakamlık, Mimar Sinan Mahallesi 431 ada, 39 parselde kayıtlı taşınmazda İBB tarafından başlatılan tahliye/yıkım çalışmaları konusunda basında yer alan haber ve yorumlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
İBB tarafından tahliye/yıkım süreci yapılmak istenen kelam konusu taşınmazın maliki tarafından yapılan müracaat üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun süreksiz 16. hususu kapsamında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Yapı Kayıt Dokümanı bulunduğu belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:
“Yapı Kayıt Dokümanının tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, kelam konusu dokümanın iptali hakkında rastgele bir yargı kararı yahut idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır. Başka yandan, İBB tarafından tahliye/yıkım süreci yapılmak istenen taşınmazın da içinde bulunduğu alanın taşıdığı doğal SİT alanı statüsü nedeniyle üzerinde tasarruf yetkisi Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin bulunmaktadır. Hususla ilgili olarak Kaymakamlığımız, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü ile İBB ortasında gerçekleştirilen yazışmalarda bu konular açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.”
“Herhangi bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır”
Açıklamada, kelam konusu parselde tahliye/yıkım sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiği istikametinde yargı kararı bulunduğu argümanı hakkında ise “Yapı maliki tarafından açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ talebinin reddi istikametinde verilen ‘ara karar’ olduğu, münasebetiyle şu etapta; dava konusu tahliye/yıkım sürecinin aslı hakkında rastgele bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır.” tabiri yer aldı.
İBB Başkanlığınca tahliye/yıkım sürecinde ısrar edilmesi üzerine Kaymakamlıkça 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11/a ve 32/b unsurları uyarınca kabahatin işlenmesinin ve ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçların önlenmesi gayesiyle güvenlik tedbirleri alındığı, ayrıyeten mevzunun incelenerek/soruşturularak yapılacak değerlendirmelerin bildirilmesi için İçişleri Bakanlığı ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da intikal ettirildiği belirtildi.