Türk özel bölümü yurt dışı ziraî yatırımlarını "ülke masaları" ile artıracak

Türk özel bölümü yurt dışı ziraî yatırımlarını “ülke masaları” ile artıracak

İklim değişikliği ve memleketler arası krizler ülkeleri ziraî üretim konusunda yeni arayışlara iterken, Tarım ve Orman Bakanlığı da Türk iş insanlarının bilgi birikiminin “kardeş ve gönüldaş” ülkelere aktarılarak besin arz güvenliğinin sağlanması ve ziraî üretim ve ihracatın artırılması için kıymetli bir adım attı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin talimatı üzerine birinci etapta “kardeş ve gönüldaş” 12 ülkede ziraî üretimi geliştirmek, Türk iş beşerlerine bu ülkelerdeki ziraî üretim imkanlarını tanıtmak ve yerli tarım kesiminin bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak emeliyle “ülke masaları” oluşturuldu.

Bu ülkeler ortasında Azerbaycan, Cezayir, Çad, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Venezuela yer aldı. Uruguay, Gana ve Sırbistan için de yatırımcı rehberlerinin kısa müddette sunulması planlanıyor.

“Ülke Masaları Tarım Kesimi Yatırımcı Rehberi” ile kelam konusu bölgelerde özel kesim kanalıyla yatırım imkanlarının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması hedefleniyor.

Ülkedeki atıl tarım topraklarının kullanımı, ekilmeyen toprakların kıymetlendirilmesi tarafında yeni bir yasal düzenlemeye giden Bakanlık, özel dal eliyle yürütülecek yurt dışı yatırımlarına rehberlik ederek de eser çeşitliliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Rehber ile tarım eserleri ihracatçıları ve yurt dışında tarım bölümüne yatırım yapmak isteyen iş insanları için Bakanlık bünyesinde süratli, kapsamlı ve gerçek bilgi edinme imkanı sağlanıyor.

Yatırımcılar, rehberdeki irtibat bilgileri üzerinden ilgili ülke masası uzmanına ulaşarak, planladıkları yatırımlar ve dış ticaret konusunda bilgi alabiliyor.

Rehberde ülkelerdeki yatırım ortamına ait bilgilere yer verildi

Çalışma hazırlanırken Bakanlık genel müdürlükleri ve ilgili üniteleri, Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordineli hareket edildi. Yatırım rehberi yayımlanmadan evvel bilgilerin güvenilirliği için ilgili ülkelerin büyükelçilikleri ile istişarelerde bulunuldu.

Rehberde, bitki, hayvan ve ormancılık bölümlerindeki üretim ölçüleri ve randıman bilgilerinden ülkelerdeki yatırım ortamı, iklim şartları, nüfus yapısı ve iş insanlarının yatırım yapabileceği bölümlere kadar tüm bilgiler yer alıyor.

Rehberle Türkiye ve gaye ülke ortasındaki tarım eserleri ticaretinin halihazırdaki durumu ve yıllara nazaran değişimi, gaye ülkedeki mevcut siyasi, toplumsal ortam ve pazara erişim imkanlarına da ulaşılabiliyor.

Ayrıca belirlenen amaç ülke özelinde, tarım yahut tarıma dayalı alt bölüm, eser üretimi ve ihracı, yatırım ortamı ve bankacılık ile vergilendirme sistemine yönelik çeşitli bilgilere de erişilebiliyor.

Söz konusu rehbere, Bakanlığın internet adresi ana sayfasında yer alan ilgili sekme, “https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/162/Ulke-Masalari” internet adresi ya da TarımCebimde taşınabilir uygulamasından ulaşılabiliyor.