Tarımda muhtaçlık duyulan öncelikli mevzulara ait AR-GE projeleri desteklenecek

Tarımda muhtaçlık duyulan öncelikli mevzulara ait AR-GE projeleri desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım kesiminin muhtaçlık duyduğu öncelikli mevzularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle ziraî sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen AR-GE projelerine takviye sağlanacak.

Bakanlığın Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Dayanak Programına Ait Bildirimi, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Bakanlığın ve tarım kesiminin muhtaçlık duyduğu öncelikli hususlarda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bunların çiftçilerle ziraî sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen AR-GE projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Buna nazaran, AR-GE Takviye Programı’nın yürütülmesine ait her türlü kararı almakla yetkili en üst merci olan Kıymetlendirme Konseyi, bakan yardımcısının başkanlığında 20 üyeden oluşacak.

Kurul, evvelki yıllarda imzalanmış olan AR-GE projeleri kontratlarından doğan mali yükümlülükleri de dikkate alarak yürütücü kurum çeşitlerine nazaran Bakanlık tarafından proje başına ödenebilecek takviyenin üst limitlerini ve verilebilecek dayanak oranlarını belirleyecek.

Önceki yıllarda destekleme kararı alınan ve devam eden projelerle ilgili gerekli kararları alabilecek olan Heyet, projelerin durdurulması, takviyenin iptali, bütçe artışı, proje ortağı kurum değişikliği, üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği ve öbür konularda karar verebilecek.

Destek programına başvurabilecek kuruluşlar

Destek programına, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE üniteleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşlarıyla özel dal kuruluşları başvurabilecek.

Kurulca belirlen öncelikli mevzular, Ziraî Araştırmalar ve Siyasetler Genel Müdürlüğü (TAGEM) internet sayfasından ilan edilecek ve davete çıkılacak.

Proje müracaatlarında, yürütücü kurum çeşitlerine nazaran belirlenen dayanak üst limitleri ve oranları aşılamayacak.

???????Tebliğde, desteklenecek harcama kalemlerine de yer verildi.

Öte yandan 3 Ağustos 2021’de yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Dayanak Programına Ait Tebliğ” de yürürlükten kaldırıldı.