Tahkim Heyeti Kararları açıklandı

Tahkim Heyeti Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Şurası, Beşiktaş Lideri Ahmet Parıltı Çebi’nin sportmenliğe muhalif hareketler ve hakem ve öteki karşılaşma vazifelileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ile 50 bin TL’lik para cezasını kaldırdı. Şura ayrıyeten, Galatasaray Lideri Dursun Özbek’in 21’er günlük hak mahrumiyeti cezası ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki’nin 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Tahkim Konseyi’nin aldığı kararlar şu formda:

“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp, lideri Ahmet Parıltı Çebi ve idarecisi Emre Kocadağ ile ilgili PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/776 – K.2022-2023/1013 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 16: 00’da icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin ikinci lideri Av. Engin Baltacı ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin vekilleri Av. Enes Şimşek ve Av. Alp Tolga Arcan’ın hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe alışılmamış hareketler ve Hakem ve Öteki Karşılaşma Vazifelileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. unsurları uyarınca verilen 300.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin lideri Ahmet Parıltı Çebi’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe karşıt hareketler ve Hakem ve Öteki Karşılaşma Vazifelileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. hususları uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, bir kısım üyelerin sübuta yönelik, bir kısım üyelerin ayrıyeten FDT’nin 13.maddesinin uygulanmasına yönelik karşı oyu ile, oyçokluğu ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Emre Kocadağ’ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Öbür Karşılaşma Vazifelileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. unsuru uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,””Galatasaray A.Ş’nin, kulüp, lideri Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/775- K.2022-2023/1014 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14: 30: 00’da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin lideri Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda;Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu berbat ve berbat tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. unsuru uyarınca yakışıksız ve berbat tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konut sahibi kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray A.Ş.’nin yönetimcilerinin karşılaşma sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve kulüp toplumsal medya hesabından karşılaşma sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe ters hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d unsuru uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin lideri Dursun Aydın Özbek’in karşılaşma sonrası Kulüp toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b unsurları uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin idarecisi Erden Timur’un karşılaşma sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe ters hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b unsuru uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,””Galatasaray A.Ş.’nin ve lideri Dursun Aydın ile ilgili PFDK’nın 11.04.2023 tarih ve E.2022-2023/802 – K.2022-2023/1020 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14: 45: 00’de icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin lideri Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda;Galatasaray A.Ş.’nin Kulüp toplumsal medya hesabından karşılaşma sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe muhalif hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d unsuru uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin lideri Dursun Aydın Özbek’in karşılaşma sonrası Kulüp toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe alışılmamış hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b ve 36/1-d unsurları uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,””Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve idarecisi Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 13.04.2023 tarih ve E.2022-2023/825 – K.2022-2023/1050 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu yakışıksız ve berbat tezahürat nedeniyle ve bu aksiyonun birebir dönem içinde konuk kulüp olduğu karşılaşmada 9. sefer gerçekleştirilmesinden ötürü FDT’nin 53/2. unsuru uyarınca 250.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. hususu uyarınca yakışıksız ve makus tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 304, 305, 306 ve 307 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe muhalif hareketleri ve Hakem ve Öbür Karşılaşma Vazifelileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. hususları uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile ilgili anılan idarecinin aksiyonunun sportmenliğe terslik oluşturmadığına ait itirazın kabulü ile anılan kararın FDT’nin 36/1-b unsuru istikametinden kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin Hakem ve Öteki Karşılaşma Vazifelileri Hakkında yaptığı açıklamanın FDT’nin 38/2. hususunda düzenlenen ihlali oluşturduğu anlaşıldığından 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13.maddesi uyarınca takdiren ½ oranında cezada indirim yapılarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, yöneticisinin karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan Hakem Öbür ve Karşılaşma Vazifelileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. unsuru uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın bu taraftan reddine, hareketin gerçekleşme biçimi gözetilerek FDT’nin 13.maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak anılan kulübün 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye sportmenliğe karşıt davranış nedeniyle yönetimci Selahattin Baki hakkında verilen kararın niteliğine nazaran bu kısmın karardan çıkarılmasına, oybirliği ile,”