SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak

SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sahibi olduğu taşınmazlar, kurumun bahisle ilgili duyurusunun akabinde elektronik ortamda satılmaya başlayacak.

“Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına Ait Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugün prestijiyle yürürlüğe giren yönetmelik kararları, SGK’nin internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceğinin duyurulduğu tarihe kadar uygulanmayacak.

Yönetmelikle, SGK taşınmazlarının “Elektronik Satış Portalı”nda açık artırma suretiyle yapılacak satış süreçlerinin yürütülmesine ait yol ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, taşınmazın açık artırma ilanı, kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve buradan “Elektronik Satış Portalı”na erişim sağlanacak.

Taşınmazın satış ilanı, kurumun internet sitesinin yanı sıra ilgili mevzuat kararları kapsamında Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda, Resmi Gazete’de bir kere, lokal gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde 2 kez yer alacak.

İlk ilan ihaleden en az 10 gün, son ilan ise ihaleden en az 5 gün evvel yayımlanacak.

Açık artırma şartnamesinde ve ilanında, taşınmazla ilgili tüm bilgiler yer alacak.

İhale kurulu, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı’nda vazifeli bir şube müdürü başkanlığında, bir teknik işçi, ilgili üniteden 2 işçi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan, ilgili başkanlık tarafından belirlenecek uzman seviyesinde bir çalışandan oluşacak. Kurul, üye tam sayısıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alacak.

Açık artırmaya katılabilmek için taşınmazın varsayımı satış bedelinin yüzde 5’ini geçmemek üzere İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığınca belirlenecek fiyattaki teminat bedelinin, ihale ilan metninde belirtilecek müracaat mühletinin bitimine kadar kurum hesabına yatırılması zarurî olacak.

Açık artırma, isteklilerin ihaleye müracaat esnasında verdikleri birinci teklifler içerisindeki kestirimi satış bedelinden aşağı olmamak üzere en yüksek bedel üzerinden ilanda belirlenen gün ve saatte İnşaat ve Emlak Daire Lideri tarafından onay verilmesinin akabinde “Elektronik Satış Portalı”nda başlatılacak.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte kaidelerin sağlanması halinde taşınmaz, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

En yüksek teklifi veren istekli, ihale sonucunun yetkili organ tarafından onaylanması sonrası kendisine bildirim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde ihale bedelini kurum hesabına ödemek zorunda olacak.

Bu yönetmelikte karar bulunmayan hallerde 10 Ağustos 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği” kararları uygulanacak.