Polyester elyaf ithalatında haksız rekabet tedbiri

Polyester elyaf ithalatında haksız rekabet tedbiri

Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik kesin gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri’yi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, yerli üretici Sasa Polyester tarafından yapılan ve Ertona Dokuma, Koza Polyester, Euro Fiber Dokumacılık, Ritaş Kimya ve Dokumacılık, Kapadokya Pet Ambalaj Levha Elyaf, Yerpak Geri Dönüşüm Elyaf, Ecofiber Elyaf ve Al-İpek Polimer Plastik Elyaf Dokumacılık firmaları tarafından desteklenen müracaata istinaden Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli poliesterlerden (polyester elyaf) eserine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin tedbirlere ait en son gözden geçirme soruşturması açılması ile soruşturmanın yol ve temellerinin belirlenmesini içeriyor.

Buna nazaran, yapılan inceleme sonucu, kâfi bilgi, evrak ve kanıtların bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Kıymetlendirme Şurası Kararı ile Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli tedbir konusu esere yönelik son gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Mevcut tedbir soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.