OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, “126 Sayılı OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ismi, “OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun”; kararnameye atıfta bulunan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi ise “kanun” olarak değiştirildi.

24 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle 8 Şubat’ta ilan edilen OHAL kapsamındaki vilayetlerde yerleşme ve yapılaşmaya ait önlemler belirlenmişti.

Bu kapsamda zelzeleden etkilenen vilayetlerde yapılacak süreksiz ve kesin iskan alanlarının hızlı biçimde tamamlanabilmesi için belirlenecek yerleşim alanları ve bu alanlara ait plan hazırlama ve onay süreci, ihale süreci, kurumlar ortası kaynak transferi hususlarında kimi düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Geçici yahut kesin iskan alanlarında acilen uygulamaya geçilebilmesini sağlamak için bu alanların Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilmesi istikametinde düzenleme yapılıyor.

Kanunla süreksiz ve kesin iskan alanı olarak belirlenen yerleşim yerlerinin hudutları içinde kalan Mera Kanunu ile Orman Kanunu’nda belirtilen alanların, barınma muhtaçlığının aciliyeti göz önünde bulundurularak en süratli biçimde Hazine mülkiyetine geçirilmesi amaçlanıyor.

Afet nedeniyle ortaya çıkan yıkımlar ve bölgede yaşayanların temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi gayesiyle bölgede afete güçlü yapıların inşa edilebilmesi için alanlar belirlenerek planlama, arazi ve arsa düzenlemesi süreçlerinin kısaltılması hedefleniyor.