Meclis'ten madenlerdeki "hayat hattı" için ek düzenleme önerisi

Meclis’ten madenlerdeki “hayat hattı” için ek düzenleme önerisi

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komitesi, yer altı maden işletmelerinde, hayat sınırına ulaşım ve geçiş yolları ile hayat çizgisinin bulunduğu güzergahta düzgün yer koşullarını sağlayan, hiçbir mani barındırmayan bir yürüme sınırı oluşturulması için mevzuatta ek bir düzenleme yapılması teklifinde bulundu.

Amasra’da meydana gelen maden kazasının tüm taraflarıyla araştırılarak misal kazaların önlenmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komitesinin taslak raporunda, maden kazalarının önlenmesine ve maden bölümünde iş sıhhati ve güvenliği ikliminin güzelleştirilmesine yönelik teklifler yer aldı.

Toplam 120 unsurluk tekliflerin birinci sırasında, iş kazalarında ihmal ve kusuru bulunanlara uygulanan cezai müeyyideler ile iş sıhhati ve güvenliğini tehlikeye atan eksiklikler konusunda ihmal ve sorumluluk sahibi olanlara uygulanan idari yaptırım caydırıcılığının artırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten bireylere mahpus cezası verilmesi ve bu bireylerin ömür uzunluğu madencilik faaliyetlerinden men edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerektiği kaydedildi.

Madencilik mevzuatının gözden geçirilmesi, kömür madenciliğine ait tüm faaliyetler için başka bir mevzuat düzenlemesine gereksinim olduğu tabir edilen raporda, “Madenlerde iş sıhhati ve güvenliği idare sisteminin oluşturulması, iş güvenliği ikliminin uygunlaştırılması ve bunun sürdürülebilir kılınması için madencilik faaliyetlerinin tek bir çatı kuruluş altında toplanmasını sağlayacak milletlerarası standartlarda, bağımsız bir Ulusal Maden İş Sıhhati ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.” denildi.

Gazlı ocaklar için başka bir havalandırma mevzuatı hazırlanması gerektiği belirtilen raporda, havalandırma projelerinin, her ocağın özel koşulları dikkate alınarak hazırlanması, ocak faaliyet değişikliklerine bağlı olarak güncellenmesi ve ilgili kurum yahut kuruluşlar tarafından onaylanarak uygulamaya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Ocak girişlerine kamera sistemleri kurulmalı”

Türkiye’de metan içeren linyit/taşkömürü alanları için metan drenajını da içeren metan idare sistematiği geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğine yer verilen raporda, metan drenajı ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği lisana getirildi.

İlgili mevzuat kararlarına yer altı kömür işletmelerinde merkezi gaz izleme sensörlerinin lokasyonları ile ilgili belirleyici bir uzaklık standardı getirilmesi, ocağa giriş ve çıkış denetiminin daha aktif sağlanabilmesi için ocak girişlerine kamera sistemleri kurulması gerektiği söz edilen raporda, ayrıyeten yer altı madenlerindeki tozla çaba için ocaktaki bütün çalışma alanlarına taş tozu serpilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, yer altı maden işletmelerinde, hayat çizgisine ulaşım ve geçiş yolları ile hayat çizgisinin bulunduğu güzergahta düzgün yer kurallarını sağlayan, hiçbir mahzur barındırmayan bir yürüme çizgisi oluşturulması için mevzuatta ek bir düzenleme yapılması teklifinde bulunuldu.

Maden alanlarının, yapısal jeolojileri dikkate alınarak, faylara ve başka düzensizliklere nazaran mümkün olan en büyük ölçekte ruhsatlara ayrılıp rezerv kaybının en aza indirilmesi ve alanların inançlı projeler ile işletilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan raporda, “Ülkemiz yer altı kaynaklarının sürdürülebilir bir formda çıkarılabilmesi için havza madenciliği ön planda tutulmalıdır.” sözüne yer verildi.