İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi... İbrahim Çanakcı: "Depremin Yaralarını Sarmak İçin Millet İttifakı Olarak Atacağımız Adımları, Kısa Bir Mühlet...

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi… İbrahim Çanakcı: “Depremin Yaralarını Sarmak İçin Millet İttifakı Olarak Atacağımız Adımları, Kısa Bir Mühlet…

Haber: BERKAY VAROL/ Kamera: KERİM UĞUR

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde; “Depremin yaralarını sarmak, sarsıntı bölgesini süratle ayağa kaldırmak, sarsıntı riski yüksek ve yakın olan vilayetlerimizi zelzeleye dirençli hale getirmek ve afet idaresini güçlendirmek için Millet İttifakı olarak atacağımız adımları, kısa bir müddet içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel lider yardımcıları, bugün; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katıldı. DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı, şunları söyledi:

“Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’mizde Türkiye için yeni jenerasyon bir kalkınma stratejisi ortaya koyuyoruz. Bu strateji dört ana öge üzerine kurulmuştur. Bu sütunlardan birincisi; dengeli ve akılcı siyasetleri güçlü bir program içerisinde uygulayarak, makro ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak, ekonomik istikrarları tahkim etmek ve öngörülebilir, itimat veren bir yatırım ortamı oluşturmaktır. Sütunların ikincisi; 150 yıl evvel sanayi ihtilalini ıskalayarak ağır bedeller ödemiş bir ülke olarak bilgi çağını ve dijital dönüşümü kaçırmadan vatandaşlarımızı dijital ihtilalin imkanlarıyla buluşturmak ve dünyayla yarışan özgür ve güçlü Türkiye’nin yolunu açmaktır. Üçüncüsü; yeşil dönüşümü ve yeşil iktisada geçişi üretim süreçlerinin, teşvik siyasetlerinin, bütçe ve kaynak tahsisindeki önceliklerin merkezine yerleştirmektir. Dördüncüsü; çok yoksulluğun sıfırlandığı, tek bir vatandaşımızın dahi yatağa aç gitmediği, geride bırakılmadığı kapsayıcı bir iktisat inşa etmektir. Bu dört sütun, biraz evvel Sayın Öztrak’ın altını çizdiği üzere Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem altında özgürlükçü, çoğulcu ve iştirakçi demokrasinin hakim olduğu, ehliyet ve liyakate dayalı, yolsuzluklardan tümüyle arındırılmış, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu idaresinin tesis edildiği bir yer üzerinde yükselecektir.

“DOLAR CİNSİNDEN KİŞİ BAŞINA ULUSAL GELİRİMİZ 5 YILIN SONUNDA EN AZ İKİ KATINA YÜKSELTECEĞİZ”

Mutabakat metnimizin; iktisat, finans ve istihdam kısmında 238 gaye ve siyaset yer almaktadır ve bu siyaset ve gayeler, biraz evvel bahsetmiş olduğum yeni kuşak kalkınma stratejisi anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Temel ekonomik gayelerimiz ortasında ve kapsamında enflasyonu iki yıl içerisinde kalıcı olarak düşük, tek haneye indireceğiz. Enflasyonla çabayı odunsuz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme suratını yüzde 5’in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına ulusal gelirimiz 5 yılın sonunda en az iki katına yükselteceğiz. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. 2018 sonrasında yine gündeme gelen çok yoksulluğu sıfırlayacağız. 5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara, yüksek teknolojili ihracatın hissesini ise iki katına çıkaracağız.

Son 40 günde çok ağır bir zelzele ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını yitirdi. 100 binlerce konut ve iş yeri yıkıldı. Alt yapıda, üretim araç ve gereçlerinde kayıplar yaşadık. Ben de sarsıntıda hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sıhhati, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemize ve insanlığa bir daha bu türlü bir acı yaşatmasın.

“DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN MİLLET İTTİFAKI OLARAK ATACAĞIMIZ ADIMLARI, KISA BİR MÜHLET İÇERİSİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ”

Millet İttifakı olarak bir zelzele komitesi oluşturdu Genel Liderlerimiz. Sarsıntının yaralarını sarmak, zelzele bölgesini süratle ayağa kaldırmak, sarsıntı riski yüksek ve yakın olan vilayetlerimizi sarsıntıya dirençli hale getirmek ve afet idaresini güçlendirmek için Millet İttifakı olarak atacağımız adımları, kısa bir müddet içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Hazırlayacağımız raporun, Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’mize yansımalarını da dikkate alarak mutabakat metnimizi güncelleyeceğiz.

Yaşadığımız sarsıntıların ekonomik maaliyetinin 100 ile 150 milyar dolar aralığında hayli yüksek bir meblağa ulaşacağı varsayım edilmektedir. Zelzele riski yüksek olan vilayetlerimizi zelzeleye dirençli hale getirmenin ekonomik boyutu da dikkate alındığında önümüzdeki devirde değerli bir finansman muhtaçlığı ile karşı karşıya kalacağımız, açıktır.

Millet İttifakı olarak bu gerçeğin farkındayız. Biz, biraz öne tabir ettiğim temel ekonomik gayelerimizden taviz vermeden kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikler değiştirerek, israf ve yolsuzluğa son vererek, imar rantlarının vergilendirilmesi başta olmak üzere yeni gelir imkanları yaratarak uygun şartlı ve uzun vadeli dış ve iç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Açıklayacağımız zelzele raporunda bu adımları somut ve detaylı bir biçimde ortaya koyacağız.

“KAMUDA LÜKS, GÖSTERİŞ, İSRAF VE SAVURGANLIĞA SON VERMEK VE ŞEFFAF BİR MALİ İDARE SİSTEMİ TESİS ETMEK”

Harcama siyasetlerimizin temel önceliği, kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vermek ve şeffaf bir mali idare sistemi tesis etmektir. Bu çerçevede iktidara gelir gelmez, halının altına sürülen, gizlenen kamu açıklarını tespit etmek üzere Cumhurbaşkanına bağlı bir durum ve hasar tespit komitesi oluşturacağız.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ilgilendiren hususların Meclis’te nitelikli çoğunlukla değiştirilebilmesine ait düzenleme yapacağız. Banka üst idaresinin kendi kanunu dışında vazifeden alınmasının önüne geçeceğiz. Fiyat istikrarı sağlamak dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Banka’nın İstanbul’daki ünitelerini en kısa müddette başkentimiz Ankara’ya taşıyacağız. Art kapı döviz satışlarındaki hukuksuzlukların takipçisi olacak, yeni devirde rezerv satışlarının takipçisi olacağız. Kur Muhafazalı Mevduat’ta yeni hesap açmayacak, mevcutları vadeleri sonunda kapatacağız.

İktidara gelir gelmez halının altına süpürülen, gizlenen ve ötelenen kamu açıklarını tespit etmek üzere  Cumhurbaşkanı’na bağlı bir Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturacağız. Bu komitesi kurumlardan bilgi ve data alma konusunda tam yetkili kılacağız. Prestij münasebeti ile yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşkü’ne taşıyacak, Cumhurbaşkanlığı’na tahsisli saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Gereksiz uçakları satıp, yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Bu adamlar yalnızca mali tarafı ile değil, bir zihniyet değişikliğini yansıtması açısından da çok kıymetlidir.”