İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi... Bülent Şahinalp: "Ülkemizden Yurt Dışına Beyin Göçünü Engellemek İçin Eğitim Sistemimizi Özgürlükçü ve Yenilikçi...

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi… Bülent Şahinalp: “Ülkemizden Yurt Dışına Beyin Göçünü Engellemek İçin Eğitim Sistemimizi Özgürlükçü ve Yenilikçi…

Demokrat Parti Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde”; “Bilim siyasetimizi insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, aksine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür fikir ve çalışma ortamını oluşturacağız” dedi.

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel lider yardımcıları, bugün; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katıldı.

Demokrat Parti Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp, özetle şöyle konuştu:

“ÜLKEMİZDEN YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE YENİLİKÇİ BİR MÜFREDAT İLE DONATACAĞIZ”

“Sözlerime başlarken, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 vilayetimizde tesirli olan sarsıntılarda ve 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şuna inanıyorum ki daima birlikte yaralarımızı en hızlı bir halde saracağız.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra uygulayacağımız bilim siyaseti ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve memleketler arası saygınlığını Cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel aklın ideolojisine uygun formda yine tesis edecek ve Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getireceğiz. ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ kelamıyla bu ülkenin geleceğinin bilim ve akla bağlı olduğunu söyleyen Ulu Başkan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her vakit vurgulamıştır. Bilim siyasetimizi insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, bilakis beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür fikir ve çalışma ortamını oluşturacağız.

Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve toplumsal şartları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan kesinlikle çıkartacağız. Üniversitelerin araştırma şartlarını güzelleştirecek ve üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma dayanağı ve burs imkanlarını arttırarak, istihdam sorunu hayattan eğitim hayatlarına devam etmelerini gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK’ı yalnızca araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz.

Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız. Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik yapay zeka şirketlerinin kuracakları bölgesel merkezler ile ARGE ve ÜRGE ofislerin destekleyeceğiz. Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarıyla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fizikî yerden bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.

Yeni teşebbüs şirketleri, start-up kanunu çıkararak girişimciliğe ait tüzel tarifleri, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız. Start-uplar başta olmak üzere girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecek finansal araçları çeşitlendirecek girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip bu süreçleri kısaltacağız.

“KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, şahsileştirilmiş eserler, çevreci eserler üzere alanlarda maharet ve imkanlarını destekleyeceğiz. Bayan ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Avrupa Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu ile milletlerarası finansman kuruluşlarının katkısını arttırarak teşebbüsçü ve yenilikçi şirketlerin risk sermayesine erişimlerini kolaylaştıracağız.

“VATANDAŞLARIMIZIN HER YERDE İNANÇLI, SÜRATLİ, UCUZ VE SANSÜRSÜZ İNTERNETE ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Yeni periyotta Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu’nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay Zeka Etik Heyeti oluşturacağız. Yeni teknolojilerin en kısa müddette yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını ne kısa müddette vereceğiz. Nüfusa nazaran sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD düzeyini yakalayacağız. Vatandaşlarımızın her yerde inançlı, süratli, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital hizmet vergisini ve BTK kesintilerini indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu üzere aygıtlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı kümeler, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yine düzenleyecek ve bu kümelere gelir seviyelerine nazaran ücretsiz ya da indirimli erişim hizmeti sağlayacağız. Okullarımızda her sınıfa en az bir tane internete bağlı aygıt temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet temasları sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını güzelleştirecek ve faal biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

“DEVLET OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE FİYATSIZ SÜT, SU VE ÖĞLE YEMEĞİ VERECEĞİZ”

Fikri, irfanı, vicdanı hür jenerasyonlar yetiştirecek muasır medeniyet düzeyine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel ögesi olarak tüm paydaşların iştirakiyle yapılandıracağız. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nda idari durumlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılması temel alınacak. Görevlendirmelerde kıdem, idare deneyimi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve gibisi somut kriterleri temel alacağız. Talim ve Terbiye Şurası’nı liyakati temel alan yapısıyla siyaset belirleyen eğitime istikamet veren faal bir pozisyona kavuşturacağız. Devlet okullarındaki öğrencilere fiyatsız süt, su ve öğle yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba gereksinim duymayacak formda lokal esnafa ve iktisada katkıda bulunacak formda fiyatsız bir biçimde temin edeceğiz. Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki gereksinim sahibi okullarındaki öğrencilerini gereksinimlerini fiyatsız karşılayacağız.

Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak halde gerçekleştireceğiz. Ortaöğrenime geçişleri imtihan odaklı değil, süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere geçiş imtihanlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS’yi süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte, yılda bir defa yapılan imtihan yerine toplu imtihan imkanı sunacağız.

“KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA VE OKULA DEVAM ORANINI ARTTIRACAK, GEREKLİ DAYANAK VE TEŞVİKLERİ SAĞLAYACAĞIZ”

Sınıfların kalabalık olduğu yerlerde yeni okul imaline öncelik vereceğiz. Kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranını arttıracak, gerekli takviye ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise cinsine ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı lisan öğrenmesini ve yazılım ile kodlama maharetini kazanmasını sağlayacağız.

Eğitime erişim imkanı olmayan bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak, yatılı teknoloji liseleri açacağız. YÖK’ü kaldıracak, yüksek tahsil konseylerinin akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek tahsil planlaması ve yüksek tahsil kurumları ortasında uyumun sağlanması halinde hudutlu misyonları bulunan bir heyet kuracağız.

Yüksek tahsile bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz. Üniversite yerlerini katiyen ranta kurban etmeyeceğiz. Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite yerleşkesi etrafındaki binaları kiralama formülüyle genişletilmiş yerleşke uygulamasını başlatacak, üniversitelerin yurt problemlerini çözeceğiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacak, dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz.

“ÖĞRETMENLERİ ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN HALİNDE GRUPLAYAN BU UYGULAMAYA SON VERECEĞİZ”

Öğretmenlik Meslek Maddesi’nin değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını güzelleştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen formunda gruplayan bu uygulamaya son vereceğiz.

Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Öğretmen adaylarının yüksek lisans ile eğitim fakültelerinden mezun olmalarını sağlayacak doktora yapmalarını teşvik edeceğiz.

Özel eğitime muhtaçlığı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm pürüzleri kaldıracak, durumlarına nazaran gerekli araç, gereç, doküman üzere muhtaçlıklarını karşılayacağız.”