Genel Sağlık-İş Lideri Dr. Derya Uğur: "Siyasi İktidar, Kamuda Mülakatı Kaldıracağı Telaffuzunda Samimiyse Neden Seçimleri Beklemektedir?

Genel Sağlık-İş Lideri Dr. Derya Uğur: “Siyasi İktidar, Kamuda Mülakatı Kaldıracağı Telaffuzunda Samimiyse Neden Seçimleri Beklemektedir?

MERVE GÜVEN

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuda işe alınlarda mülakatı kaldırma vaadine ait; “Sözlü imtihan uygulaması, Anayasanın 10’uncu hususunda düzenlenen eşitlik unsuruna terstir. Devlet, vatandaşları ortasında ve mevzu özelinde kamu işçileri ortasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı telaffuzunda samimi ise neden seçimleri beklemektedir. Uygulamaya Sıhhat Bakanlığı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı’nda kelamlı imtihanı kaldırarak başlayabilir” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı “Kamuda mülakatı kaldıracağız” vaadini ANKA Haber Ajansı’na kıymetlendirdi.

Uğur, yıllardır kelamlı mülakatın kaldırılması için uğraş verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“SİYASİ İKTİDAR, ADAM KAYIRMACI ANLAYIŞI TEMEL ALARAK SIHHAT BAKANLIĞI TAKIMLARINI TARİKATLARA AÇTI”

“Genel Sağlık-İş olarak iktidara yakın olanın değil, çalışkan ve liyakatli olanın hak ettiği yerlere gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Hizmetlerin yürütülmesinde liyakat ve yeterlilik temel alınması gerekirken yıllardır uygulanan kelamlı imtihanla kayırmacılık süregeldi. Siyasi iktidar, adam kayırmacı anlayışı temel alarak Sıhhat Bakanlığı takımlarını tarikatlara açtı. Bugün gelinen noktada 20 yıldır iktidarda olan kendileri değilmiş üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kamuya işe alımları, misyonun getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin imtihanlardaki muvaffakiyet sıralamasına nazaran yapacağız’ açıklaması yapmıştır.

“SÖZLÜ İMTİHANIN KALDIRILMASI İÇİN YILLARDIR TÜREL ÇABA VERMEKTEYİZ”

Genel Sağlık-İş olarak kelamlı imtihanın kaldırılması için yıllardır hukuksal uğraş vermekteyiz. Örneğin Kontratlı Sıhhat Çalışanı Yerleştirme ile Kelamlı İmtihan Tarz ve Temelleri düzenlemesi ile KPPS imtihanı ile atamaya hak kazananlarının değil de kelamlı imtihan ile lakin iktidara yakın olanların kamu vazifesine atanmasının yolu açıldı. Genel Sağlık-İş’in başvurusu üzerine Danıştay, Kontratlı Sıhhat Çalışanı Yerleştirme ile Kelamlı İmtihan Adap ve Esasları’nın yürütmesini durdurdu.

“GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İMTİHANINDA, KELAMLI İMTİHANIN KALDIRILMASI İÇİN SIHHAT BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK, CEVAP VERMEDİ”

Siyasi iktidar bu defa geçtiğimiz aylarda Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı müracaatlarına ait olarak bir duyuru yayınlandı. Burada da kelamlı imtihan üzere sübjektif bir uygulamada bulunulacağı görülmektedir. Genel Sağlık-İş olarak Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı’nda, yazılı imtihanı takiben yapılması planlanan kelamlı imtihan uygulamasına son verilmesi maksadıyla Sıhhat Bakanlığı’na başvurduk. Lakin şimdi bir yanıt alamadığımız üzere uygulamaya da son verildiğine ait bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı.

“LİYAKATSİZ TAKIMLAR YAZILI İMTİHANDA KENDİSİNDEN YÜKSEK PUAN ALAN SIHHAT ÇALIŞANININ ÖNÜNE GEÇİRİLEREK ATANIYOR”

Sözlü imtihanı takiben, liyakatsiz takımlar, yazılı imtihanda kendilerinden daha yüksek puan alan sıhhat işçisinin de önüne geçirilmek suretiyle atamalar yapılmakta hem kamu hizmetinin kalitesi düşecek. Kamu yönetimindeki liyakatsiz atamalar derinleşmeye devam etmektedir. Yazılı imtihandan yüksek puan alıp; bu noktada hukuken ‘haklı beklenti’ içerisinde olan fakat kelamlı imtihan uygulaması sonucunda hayatın olağan akışına alışılmamış notlar verilmek suretiyle imtihandan başarısız sayılarak uğranılan hak kayıplarının sonu kesilmemektedir. Bahsedilen başarısız sayılma süreçleri idari yargı organlarınca iptal edilse bile; memurlar hakkında imtihan sürecinin iptali sonrasında tekrardan kelamlı imtihanlar yapılmakta, bunun sonucunda yazılı imtihandan yüksek muvaffakiyet elde eden memurlar yönetimlerce yine başarısız sayılmaktadır.

“SÖZLÜ İMTİHAN UYGULAMASI, ANAYASANIN EŞİTLİK PRENSİBİNE KARŞITTIR. SİYASİ İKTİDAR, KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞI TELAFFUZUNDA SAMİMİYSE NEDEN SEÇİMLERİ BEKLEMEKTEDİR?”

Sözlü imtihan uygulaması, Anayasanın 10’uncu hususunda düzenlenen eşitlik unsuruna karşıttır. Devlet, vatandaşları ortasında ve mevzu özelinde kamu işçileri arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Rastgele bir objektif kritere bağlı olmaksızın yapılan, her türlü sübjektif değerlendirmeye açık kelamlı imtihan uygulaması ile bu fırsat eşitliğinin yaratılamayacağı; tam bilakis eşitlik unsuruna ters sonuçların doğacağı da aşikardır. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı telaffuzunda samimi ise neden seçimleri beklemektedir? Uygulamaya Sıhhat Bakanlığı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanında kelamlı imtihanı kaldırarak başlayabilir.”