ESO'nun "Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2023" yayımlandı

ESO’nun “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2023” yayımlandı

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) üye firmalar, meclis üyeleri ve meslek komitelerinin katkılarıyla hazırladığı “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2023” yayımlandı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılının ekonomik zaferle taçlandırılması ümidiyle hazırlanan raporda, hem Eskişehir endüstrisinin gereksinimleri hem de yeni ekonomik gelişmeler dahilinde üyelerin beklentileri ortaya konuldu. Tüm şiddetli kurallar altında üretmeye, istihdama, ihracata ve yatırıma devam eden Eskişehirli sanayicilerin yalnızca sorun ve talepleri değil, tıpkı vakitte tahlil tekliflerine de raporda yer verildi.

Eskişehir endüstrisi için bir gelecek vizyonu çizildi

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ile son olarak zelzele felaketi sürecinde yüklü olarak yaşanan ve önümüzdeki devirde tahlil bekleyen üç ana sorun alanı tespit edildi. Bu meseleler, hammadde, orta mamul ile güç fiyatlarında yaşanan artışlar, enflasyonist ortam nedeniyle düşük öngörülebilirlik, kurlarda yaşanan oynaklık ve Eskişehir endüstrisi için kritik kıymete sahip stratejik projelerin tamamlanmaması olarak belirlendi. Ekonomik beklentiler, finansmana erişim, alt yapı, ihracat, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat olmak üzere altı ana başlık altında toplanan sorun ve tahlil tekliflerinin yer aldığı raporda Eskişehir endüstrisi için bir gelecek vizyonu çizilmeye de çalışıldı.

“Rasyonel büyüme stratejileri geliştirmeliyiz”

Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde global iktisatta büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu ve resesyon beklentileri gözlemlendiği ve belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal kuralların sıkılaştığı bir global iktisatta ülkeler, firmalarının nasıl daha süratli büyüyebileceği üzerine stratejiler geliştirmesi konusunda görüş bildirildi. Raporda yurtiçi ekonomik görünümün 2023 yılında daha istikrarlı olması için iktisat idaresi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü bağlantı, itimat ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşuluyla sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Eskişehir nitelikli öğretimin merkezi olmaya hazır

Eskişehir’de yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekiyor. Raporda, üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, paylaşmaya hazır bir Eskişehir’in geleceğe inançla bakmak istediği belirtildi ve Eskişehir’in sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, gerçek bir strateji ile yönetilerek, geleceğe ve nitelikli üretimin merkezi olmaya hazır olduğuna değinildi. – ESKİŞEHİR