"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dışişleri" sempozyumu sekizinci oturumuyla sona erdi

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri” sempozyumu sekizinci oturumuyla sona erdi

Türk diplomasisinin tarihini ve gelişimini ele alan “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi” sempozyumu, ikinci gününde “Köklü Geçmiş, Parlak Gelecek: Türk Diplomasisi” başlıklı son oturumla tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Lideri Prof. Dr. Mesut Özcan’ın başkanlık yaptığı oturumda, Bakanlıktan Büyükelçi Hasan Ulusoy, İşçi Genel Müdürü Bekir Gezer ve Eski Müsteşar Emekli Büyükelçi Ümit Yalçın konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Ulusoy?,? “Cumhuriyet Devri Türk Dış Siyaseti: Daima Değişim Çağında Devamlılık Örneği” başlıklı bildirisinde, Türk dış siyasetinde diplomatların değerine değindi.

Cumhuriyet periyodunda çok boyutlu ve kapsamlı bir dış siyaset yürütüldüğüne dikkati çeken Ulusoy, çok taraflılığı? ve ??insan odaklı diplomasiyi merkeze aldıklarını, ?bölgesel meselelere bölgesel tahliller bulunmaya çalışıldığını söyledi.

Ulusoy, Cumhuriyet devrinde ?Afrika ve Latin Amerika ile dış siyasette bağların arttığını kaydederek, 1920’lerde Afrika’da birinci büyükelçiliğin açıldığını anımsattı.

?Türkiye’nin ?icra kabiliyetinin arttığına işaret eden Ulusoy, dış siyasette arabuluculuk, dijitalleşme ve yapay zeka üzere başlıkları önemsediklerini lisana getirdi.

Ulusoy, ?Antalya Diplomasi Forumu’nun ehemmiyetine değinerek, bu vesileyle akademik ve diplomatik olarak bağlantıların geliştirilmesine, dış siyasetin oluşturulmasına katkı sağlandığını aktardı.

Bakanlığın insan kaynakları açısından işleyişi geliştirilecek

Personel Genel Müdürü Gezer ise “Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve İşçi Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Fikir ve Öneriler” başlıklı sunumunda?,?? Bakanlığın daha uygun işleyebilmesi için atılması gereken adımları anlattı.

Gezer, bakan yardımcılığı makam sayısının artırılmasının işleyiş açısından yararlı olacağını belirtti. ?

Diplomat olarak yetiştirilecek adayların siyasi dairelerde görevlendirilmesinin yararlı olacağını vurgulayan Gezer, Bakanlığın iç temsilciliklerinin 8’inin faal faaliyet gösterdiğini ve bunun 10’a yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 2 bini Türkiye’de olmak üzere 7 bin işçi olduğu bilgisini paylaşan Gezer, “Personel Genel Müdürlüğü” isminin “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü”ne dönüştürülmesi gerektiğini ve bunun daha insan odaklı olduğunu kaydetti.

Gezer, Diplomasi Akademisi bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanı sıra lisan eğitimlerinin de verilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söz etti.

Türk diplomasisinin ve diplomatlarının çok yönlülüğü

Eski Müsteşar Emekli Büyükelçi Y?alçın da “Türk Diplomasisinin Çok İstikametli Karakteri” başlıklı sunumda?,?? Türk diplomatının farklı özelliklerine değindi.

Y?alçın, tarihi mirasın ve Türkiye’nin jeostratejik pozisyonunun yüklediği sorumlulukların Türk diplomatların yükünü artırdığını vurguladı.

Yurt dışındaki Türk diasporasına ve Türkiye’nin komşularına işaret eden Yalçın, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla 45 ülkenin ortaya çıktığını ve bu ögelerin Türk diplomatına sorumluluk yüklediğini belirtti.

Yalçın, Türk Dışişlerinin orta büyüklükte bir bakanlık olduğunu aktardı.