Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'a Ait Toplantının Sonuçlarını Açıkladı

Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan’a Ait Toplantının Sonuçlarını Açıkladı

SEMERKAND, Özbekistan, 14 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Kurulu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı Afganistan bahisli ikinci gayri resmi toplantıya başkanlık ettikten sonra görüşmede varılan bir dizi değerli fikir birliği hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Qin’in aktardığına nazaran Perşembe günü düzenlenen görüşmede üzerinde anlaşılan noktalar şöyle:

Birincisi, Afganistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygıyı tekrar teyit etmek ve ülkenin siyasi geleceğinin ve kalkınma yolunun “Afgan liderliği, Afgan mülkiyeti” prensibine uygun biçimde belirlenmesini desteklemek.

İkincisi, Afganistan’da terörizm dahil mevcut güvenlik durumuna dikkat çekmek ve Afgan süreksiz hükümetini daha görünür tedbirler almaya, terörizmi denetim altına alma ve kararlılıkla gayret taahhüdünü yerine getirmeye, her türlü terör örgütünü parçalayıp ortadan kaldırmaya, ülke topraklarının rastgele bir terörist güç tarafından kullanılmasını önlemeye ve Afganistan’daki yabancı kurum ve vatandaşların güvenliği ile legal hak ve çıkarlarını korumak için tesirli tedbirler almaya çağırmak.

Üçüncüsü, Afgan yönetici makamlarını bayanlar, çocuklar ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Afgan halkının temel hak ve çıkarlarını koruyacak kapsayıcı bir hükümet kurmaya davet etmek.

Dördüncüsü, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’daki mevcut güç durumda tarihi sorumluluk taşıdıklarını; Afganistan’a yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmaları ve Afgan halkına ilişkin denizaşırı fonları derhal iade etmeleri gerektiğini; Afganistan’da ve bölgede bir daha askeri üs inşa etmemeleri gerektiğini vurgulamak.

Beşincisi, Afganistan’a insani yardım sağlamaya devam etmek, uyuşturucu üretiminin engellenmesinin tesirli biçimde denetimi ve tarım eserlerinin ekiminin geliştirmesine yardım etmek, bağımsız ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini artırmak için milletlerarası topluma davette bulunmak.

Altıncısı, Afgan sorununun siyasi tahliline yardımcı olan tüm diplomatik gayretleri desteklemek ve milletlerarası toplumu, bilhassa Birleşmiş Milletleri, Shanghai İşbirliği Örgütü’nü, Afganistan’ın komşu ülkeleri ortasında Afgan sorununa ait dışişleri bakanları toplantısını ve Afganistan konusunda “Moskova formatı” istişarelerinin değerli bir rol oynamasını desteklemek.