Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı tarafından basın mensuplarına verilen basın kartlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basın Kartı Yönetmeliğinde, basın kartlarının niteliği, tipi ve hali, medya kuruluşları ile basın kartı alabilecek bireylerde aranacak kaideler, unvan ve kontenjanları, müracaatta istenilecek evraklar, basın kartlarının iptal ve/veya iade edileceği haller ile Basın Kartı Komitesinin çalışma ve karar alma sürecine ait adap ve temellere yer verildi.

Basın kartlarının İrtibat Başkanlığınca verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik evrakı olduğu belirtilerek, kart çeşitleri “Göreve bağlı basın kartı”, “Süreli basın kartı”, “Geçici basın kartı”, “Serbest basın kartı” ve “Sürekli basın kartı” olarak sıralandı.

Yönetmelikte, basın kartının geçerlilik müddetinin 10 yıl olduğu, Bağlantı Başkanlığı tarafından verilen basın kartına dizgi, tertip, biçim ve renk bakımından emsal kart düzenleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına hata duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Yönetmelikle, 13 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.