Aym "Terör Örgütü Olmadan Terör Hatalısı Olunmaz" Dedi, Sivas Katliamı Mahkumuna Tahliye Yolu Açıldı

Aym “Terör Örgütü Olmadan Terör Hatalısı Olunmaz” Dedi, Sivas Katliamı Mahkumuna Tahliye Yolu Açıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sivas Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırılan Yunis Karataş’ın ‘terör hatalısı olduğu’ gerekçesiyle şartlı salıverme kararlarından yararlandırılmamasını, ‘suçta ve cezada kanunilik’ unsurunun ihlali saydı. AYM, Sivas Katliamı’nda ortada bir terör örgütü olmadığına ve terör örgütü olmadan terör hatalısı olunamayacağına hükmetti. AYM’nin bu kararıyla Yunis Karataş’a tahliye yolu açılmış oldu.

Sivas Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırılan Yunis Karataş, ‘koşullu salıverme’ kararlarından yararlanmak için başvurdu. Başvuruyu pahalandıran Sivas İnfaz Hakimliği, ‘terör suçlusu’ olduğu için Karataş’ın şartlı salıverme kararlarından yararlanamayacağına karar verdi. Yunis Karataş, bunun üzerine AYM’ye ferdi müracaatta bulundu.

Yunis Karataş’ın başvurusunu inceleyen AYM, şartlı salıverme kararlarının uygulanamayacağı ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasının terör suçluları istikametinden ölünceye kadar devam edeceği, lakin Karataş’ın ‘terör suçlusu’ sayılamayacağı sonucuna vardı. Sivas Katliamı’nda ortada bir terör örgütü olmadığı ve terör örgütü olmadan terör hatalısı olunamayacağı tespitini yapan AYM, Karataş hakkında verilen kararda ‘suçta ve cezada kanunilik’ unsurunun ihlal edildiğine hükmetti. AYM’nin oybirliği ile aldığı kararda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Koşullu salıverme kararlarının uygulanıp uygulanamayacağı hususu, cezanın ceza infaz kurumunda çektirileceği süreyi etkilediği için, müracaatçı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasının kapsamını değiştiren bir niteliğe bürünmektedir. Hasebiyle Anayasa’nın 38. hususu çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerekmektedir.

“MESELE, MÜRACAATÇI HAKKINDA VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET MAHPUS CEZASINA ŞARTLI SALIVERME KARARLARININ UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞIDIR”

Somut olaydaki sıkıntı, müracaatçı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına şartlı salıverme kararlarının uygulanıp uygulanamayacağıdır. Derece mahkemesi, müracaatçının bu kapsamdaki talebini, infaza mevzu cürmün terör hatası olduğunu, 5257 sayılı Kanunu’nun süreksiz 2. hususu ve 3713 sayılı Kanun’un 17. hususunun (4) numaralı fıkrası uyarınca müracaatçının şartlı salıverilme kararlarından yararlanamayacağını belirterek reddetmiştir. AYM’de yapılacak inceleme, derece mahkemesinin bu yorumunun Anayasa’nın 38. unsurunun birinci fıkrasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının tespitinden ibaret olacaktır.

“KOŞULLU SALIVERME KARARLARINDAN YARARLANIP YARARLANMAMA KONUSUNDA KIYMETLİ OLAN, İŞLENEN KABAHATİN TERÖR KABAHATİ OLMASI DEĞİL, KABAHATİ İŞLEYEN KİŞİNİN TERÖR HATALISI OLMASIDIR”

Koşullu salıverme kararlarından yararlanıp yararlanmama konusunda değerli olan, işlenen kabahatin terör hatası olması değil, kabahati işleyen kişinin terör hatalısı olmasıdır. 3173 sayılı Kanun’un 2. unsuruna nazaran terör hatalısı tabiri, bu Kanun’un 1. unsurunda belirlenen hedefler doğrultusunda, başkalarıyla birlikte yahut tek başına cürüm işleyen yahut amaçlanan cürmü işlemese dahi örgütlerin mensubu olan bireyleri, yeniden terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt ismine kabahat işleyenleri kapsamaktadır.

“TERÖR HATALISI OLMA BAKIMINDAN AŞİKÂR BİR ÖRGÜTÜN VARLIĞININ GEREKTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR”

3713 sayılı Kanun’un 2. hususunun münasebetinden, terör hatalısı olma bakımından muhakkak bir örgütün varlığının gerektiği anlaşılmaktadır.

“BAŞVURUCU HAKKINDA VERİLEN KARAR İNCELENDİĞİNDE, MÜRACAATÇININ RASTGELE BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLDUĞU YAHUT RASTGELE BİR ÖRGÜT İSMİNE HATA İŞLEDİĞİ SONUCUNA VARILMAMIŞTIR”

Terör suçlusundan bahsedebilmek için, kişinin 3713 sayılı Kanun’un 1. hususunda belirlenen maksatlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olması ya da bu örgütler ismine cürüm işlemesi gerekmektedir. Müracaatçı hakkında verilen karar incelendiğinde, müracaatçının rastgele bir örgütün üyesi olduğu yahut rastgele bir örgüt ismine hata işlediği sonucuna varılmamıştır.

İnfaz hakimliğince ‘terör suçlusu’ tabiri, hususun özüyle çelişen ve öngörülemez bir formda yorumlanmıştır.”