11,7 Milyar Ziyan Eden Kit'lerin Hesaplarını İbra Eden TBMM Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

11,7 Milyar Ziyan Eden Kit’lerin Hesaplarını İbra Eden TBMM Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

TAMER ARDA ERŞİN

CHP’nin hesaplarına itiraz ettiği ve 2 yılda 11 milyar 761 milyon lira ziyan eden 6 kamu İktisadi teşebbüsünün bilançolarının ibra edilmesine ait Meclis kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TBMM KİT Komitesi’nde hesapları görüşülen kamu kuruluşlarının kimilerinin hesaplarının ibra edilmesine CHP itiraz etti. CHP’nin karşı çıktığı, Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020 yılları hesap ve süreçlerinin ibra edilmesi 4 Nisan 2023 tarihinde TBMM Genel Konseyi’nde görüşüldü. Kelam konusu kitlerin ilgili yıllarla ilgili hesapları TBMM Genel Heyeti’nde AKP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek karara bağlandı.

TBMM Genel Konseyi’nde idare şuraları ibra edilen kamu iktisadi teşebbüsleri ile bilançoları ve sonuç hesapları genel görüşmeye sunulan kamu iktisadi teşebbüsleri kurum ve kuruşları ile denetlenen KİT’lerin gelir -gider (kar-zarar) farkını gösterir listeler Resmi Gazete’nin bugünkü tekrarlanmış sayısında yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ekindeki tabloda yer alan 11 KİT’ten 6’sının 2019-2020 yıllarında ziyan ettiği görüldü. Ziyan eden KİT’lerden Türkiye Taşkömürü Kurumu 2019 yılında 15 milyon 172 bin lira, 2020 yılında 11 milyon 987 bin lira ziyan etti ve iki yıldaki ziyanı 27 milyon 159 bin lirayı buldu. Türkiye Şeker Fabrikaları da ziyan edem KİT’ler ortasında yer aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları 2019 ve 2020 yıllarında toplam 1 milyar 928 milyon 309 bin lira ziyan etti.

Et ve Süt Kurumu’nun 2019 yılında 34 milyon 664 bin lira olan ziyanı, 2020 yılında 222 milyon 991 bin liraya yükseldi. Zarardaki artış yaklaşık 7 kat oldu.

Çay İşletmeleri Müdürlüğü’nün ise 2017 yılından 2020 yılına kadar daima ziyan ettiği görüldü. Çay İşletmeleri, 2017 yılında 267 milyon 742 bin lira, 2018 yılında 657 milyon 86 bin lira, 2019 yılında 635 milyon 92 bin lira, 2020 yılında 547 milyon 247 bin lira ve toplamda 2 milyar 107 milyon 167 bin lira ziyan etti. PTT’nin de ziyan eden KİT’ler ortasında ve PTT’nin 2019- 2020 yıllarındaki toplam ziyanı 1 milyar 959 milyon lira oldu.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2019- 2020 yıllarına ait toplam ziyanı 6 milyar 413 milyon 318 bin lira.

Bu işletmelerin 2019-2020 ziyanları toplamı 11 milyar 761 milyon lira oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Meclis kararı şöyle:

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kurulunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2017-2018 ve 2019-2020 yılları kontrolüne ait raporlarının; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türk Sudan Milletlerarası Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin 2020, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kısımlarına yapılan itirazlara dair Komite görüşü üzerinde açılan genel görüşme sonucunda ibraya tabi olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bilanço ve sonuç hesapları tasvip edilmek suretiyle ilgili idare konseylerinin ibra edilmesine Genel Şuranın 4 Nisan 2023 tarihli 84’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.”